7 wskazówek skutecznej bioasekuracji

Afrykański Pomór Świń (ASF) jest bardzo niebezpiecznym zagrożeniem któremu starają się zapobiec hodowcy trzody chlewnej. Choroba ta łatwo się przenosi i przez to bardzo szybko się rozprzestrzenia. Sam wirus jest dość odporny na temperaturę co znacząco utrudnia z nim walkę.

Jako choroba zwalczana z urzędu przy zakażeniu prowadzi do depopulacji całego stada.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki przygotowaliśmy kilka wskazówek jak uniknąć rozprzestrzeniania wirusa.

1. Ogrodzenie

Powinno skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren chlewni zwierząt takich jak dziki czy psów, kotów, gryzoni.

2. Goście

Postaraj się zminimalizować ilość odwiedzających osób. Udostępnij jedno wyjście i wejście oraz czyste i zdezynfekowane kombinezony i obuwie.

3. Budynki i drogi dojazdowe

Podczas mycia i dezynfekcji postępuj według procedur higieny. Znajdziesz je u naszych przedstawicieli.

4. Brodziki dezynfekcyjne

Ustaw brodziki dezynfekcyjne przy wszystkich wejściach i regularnie wymieniaj roztwór dezynfekcyjny.

5. Transport

Umieść odpowiednie maty do dezynfekcji dla wszystkich typów pojazdów. Pamiętaj o dezynfekcji również przy wyjeżdżaniu z fermy.

6. Higiena rąk

Myj i dezynfekuj ręce przy każdym wejściu, po zmianie wykonywanych prac jak również przy wyjściu z fermy.

7. Pasza i woda

Zadbaj o środki i warunki potrzebne do kontroli zagrożeń oraz zapewnienia odpowiedniej jakości paszy oraz wody dla zwierząt