Bydło

Sukces hodowli bydła zależy od stopnia pokrycia potrzeb bytowych tych zwierząt w poszczególnych etapach ich rozwoju. Bardzo ważną rolę odgrywa tu m.in. sposób żywienia cieląt, krów mlecznych oraz opasów. Z racji tego, że każde z nich musi spełnić inne wymagania pod względem produkcyjnym, konieczne jest dostosowanie programu żywienia do indywidualnych potrzeb pokarmowych danego stada. Nasza firma przygotowała dla Państwa szeroki wybór pasz treściwych oraz uzupełniających dla bydła mlecznego i mięsnego. Są to produkty stworzone na bazie naturalnych składników, ze zoptymalizowaną zawartością witamin, białka oraz makro- i mikroelementów. Wspomniane wyżej pasze będą doskonałym uzupełnieniem zielonek i innych pasz objętościowych. Pomogą zmaksymalizować efektywność produkcji, a także przyczynią się do poprawy kondycji fizycznej zwierząt.